Panel main ( flight ) A320Panel overhead A320Konsola główna A320 ( main console ) - opis elementu ukazuje sie na najechaniu kursorem.

mapa
A320 opis paneli i funkcji | A320 checklist | A320 procedures |
POWRÓĆ