Panel main ( flight ) A320Panel overhead A320Konsola główna A320 ( main console ) - opis elementu ukazuje sie na najechaniu kursorem.

mapa


Wyświetlacze:
                Główny parametów lotu ( PFD - Primary Flight Display )                        nawigacyjny ( ND - Navigation Dislay )


A320 opis paneli i funkcji | A320 checklist | A320 procedures |
POWRÓĆ