POWRÓĆ
Arduino AVR podstawy
Alarm z użyciem GSM
Automatyzacja domu z użyciem GSM
Xyloband Coldplay sterowany przez Arduino
Sterowanie przekaźnikiem przez Arduino GSM
Sterowanie 4 przekaźnikami przez Arduino GSM
Sterowanie 8 kanalow przez Arduino Bluetooth
Sterowanie serwem z użyciem pilota TV