Odblokowanie zapisu pendrive

Po podłączeniu pendrive'a lub karty pamięci do komputera uruchom linię komend (klawisze Windows + R) i wpisz cmd.exe. Potwierdź Enterem. Uwaga - w niektórych przypadkach uruchomienie wymaga zalogowania na kontro administratora maszyny.
W Windows 10 możesz również kliknąć na ikonkę Start prawym przyciskiem myszki i wybrać z listy uruchomienie Wiersz polecenia (administrator). Następnie wpisuj kolejno komendy, każdą zatwierdzając naciśnięciem Enter:

To wszystko. Teraz w eksploratorze plików dany nośnik powinien działać bez problemów, czyli można będzie na niego zapisywać i kopiować dane.

Jeśli żaden z tych trzech sposobów nie pomógł, oznacza to, że - niestety - nośnik jest trwale uszkodzony i nadaje się tylko do wyrzucenia.
Attributes management

Syntax
attributes disk [{set | clear}] [readonly] [noerr]

PARAMETERS

Parameter Description
set - Sets the specified attribute of the disk with focus.
clear - Clears the specified attribute of the disk with focus.
readonly - Specifies that the disk is read-only.
noerr - For scripting only. When an error is encountered, DiskPart continues to process commands as if the error did not occur. Without this parameter, an error causes DiskPart to exit with an error code.


Examples :

To view the attributes of the selected disk, type:
attributes disk

To set the selected disk as read-only, type:
attributes disk set readonly