Bramka VoIP Grandstream HT286

Konfiguracja dostepu do serweta SIPLogowanie do modemu poprzez www i adres nadany przez DHCP routera.
Hasło logowania: admin

Instrukcja obsługi i konfiguracji


Przywracanie ustawień fabryczych poprzez aparat telefoniczny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zanim zaczniesz odnajdz adres MAC urzadzenia.
Powinien być on umieszczony na spodzie urzadzenia jako 12 cyfr zapisanych heksadecymalnie
Nastepnie musisz zakodować adres MAC na postać cyfry z zakresy 0-9, ktore użyjesz podczas resetowania bramki z uzyciem aparatu telefonicznego.

Do zakodowania adresu MAC użyj poniższego klucza:

0-9: 0-9
A: 22
B: 222
C: 2222
D: 33
E: 333
F: 3333

Przykład : jeśli MAC wynosi 00:0B:82:00:E3:95 , to po użyciu klucza kodujacego bedzie wygladał tak : 0002228200333395

W ten sposób uzyskany zdekodowany adres MAC posłuży do restartu urządzenia.

By zresetować urzadznie wykonaj kolejno:
1. Podnieś sluchawkę i naciśnij *** lub nacisnij przycisk LED by usłyszeć komunikat głosowy.
2. Wprowadź 99 by uzyskać komunikat głosowy " RESET ".
3. Wprowadź zakodowany adres MAC.
4. Poczekaj 15 sekund. Urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie i przywróci ustawienia fabryczne.

Uwaga: Resetowanie do ustawień fabrycznych zostanie wyłączone, jeśli opcja Zablokuj aktualizację klawiatury jest ustawiona na Tak
=====================================================================================================================

In English:
How to Restore the Grandstream HT-286 to Factory Defaults
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
First, find the MAC Address of the device. It is a 12 digit HEX number located on the bottom of the unit.
Next you will need to encode the MAC address into something you can dial, as you can not enter letters with the phone.To encode the MAC address, please use the following mapping:

0-9: 0-9
A: 22
B: 222
C: 2222
D: 33
E: 333
F: 3333

For example, if the MAC address is 00:0B:82:00:E3:95, after using the table above to encode it, the encoded MAC address should read 0002228200333395.

Once you have encoded the MAC address you will begin the factory reset. To perform a factory reset:
Pick up the headset and dial *** or press the LED button for voice prompt.
Enter 99 and get the voice prompt Reset.
Enter the encoded MAC address.
Wait for 15 seconds. The device will reboot automatically and restore to factory default setting.
Note: Factory Reset will be disabled if the Lock keypad update is set to Yes.