Powróć

Kabel sieciowy UTP

Schemat kolorów w przewodzie (skrętka Ethernetowa)

Para #1

biało-niebieski

niebieski

Para #2

biało-pomarańczowy

pomarańczowy

Para #3

biało-zielony

zielony

Para #4

biało-brązowy

brązowy

Podłączenie przewodu UTP we wtyku RJ-45

Dla sieci 10 Base-T używane są tylko para #2 i para #3

Para #2 podłączona do pinów 1 i 2

Pin 1

biało-pomarańczowy

Pin 2

pomarańczowy

Para #3 podłączona do pinów 3 i 6

Pin 3

biało-zielony

Pin 6

zielony

Pozostałe pary są podłączone jak niżej

Para #1

Pin 4

niebieski

Pin 5

biało-niebieski

Para #4

Pin 7

biało-brązowy

Pin 8

brązowy

 

Podłączenie przewodu UTP we wtyku RJ-45

skrętka skrosowana

Jeden koniec przewodu ma standardową wtyczkę, a drugi tak jak pokazano niżej

Para #3 podłączona do pinów 1 i 2

Pin 1

biało-zielony

Pin 2

zielony

Para #2 podłączona do pinów 3 i 6

Pin 3

biało-pomarańczowy

Pin 6

pomarańczowy

Pozostałe pary bez zmian


Wyróżniamy 3 rodzaje połączeń końcówek kabla UTP:

odwrotny - końcówka 1 do 8, końcówka 7 do 2, itd. - zastosowany w kablu telefonicznym,

zgodny (proste) - końcówka 1 do 1, końcówka 2 do 2, itd. - np.: połączenie Ethernet pomiędzy koncentratorem i kartą sieciową komputera,

krzyżowy - (cross-over) odwraca tylko niektóre połączenia, często spotykane przy połączeniach pomiędzy koncentratorami lub przy łączeniu dwóch komputerów bez pośrednictwa koncentratora.

Do połączenia komputera z koncentratorem (przełącznikiem hub-em) stosuje się połączenie proste, czyli obie końcówki muszą być połączone wg standardu 568A lub 568B. Do połączenia dwóch komputerów bez koncentratora stosuje się połączenie krzyżowe. Ten kabel charakteryzuje się tym że jedna końcówka jest podłączona wg standardu 568A a druga wg standardu 568B.


!!! UWAGA !!!

Jeżeli chcemy aby nasza sieć zapewniała nam transmisje 100 Mbps musimy skrupulatnie przestrzegać by kolory poszczególnych przewodów połączyć wg. ściśle określonej kolejności. Związane jest to z koniecznością ich wzajemnego "ekranowania" się.

Sekwencja TIA/EIA T568A
1 (bia-ziel)
2 (ziel)
3 (bia-pom)
4 (nieb)
5 (bia-nieb)
6 (pom)
7 (bia-brąz)
8 (brąz)

Opcjonalna sekwencja TIA/EIA T568B
1 (bia-pom)
2 (pom)
3 (bia-ziel)
4 (nieb)
5 (bia-nieb)
6 (ziel)
7 (bia-brąz)
8 (brąz)

Na obu końcach kabla stosuje się ośmiopozycyjny łącznik modularny RJ-45

Wymagania dla instalacji kategorii 5. (które nie są zawsze przestrzegane w przypadku amatorskich sieci)
1. Minimalny promień zgięcia kabla wynosi czterokrotność średnicy kabla.
2. Kabel nie powinien być mocowany "na sztywno". Powinien mieć pewien luz - nie należy dociskać maksymalnie "krawatek".
3. Kabla nie należy nadmiernie naciągać podczas układania w korytkach.
4. Pary przy wtyczce nie powinny być rozkręcone na długości większej niż 1,3cm.
5. Kable sieciowe powinny przebiegać dalej niż 30,5cm od skrętki. Od transformatorów i silników należy zachować odległość 1,02m. Jeśli skrętka została umieszczona w metalowym korytku prowadzącym, to minimalna odległość od przewodów zasilających wynosi 6,4cm.
6. Jeśli zaistnieje konieczność skrzyżowania kabli zasilającego ze skrętką, powinny one być ułożone prostopadle do siebie.

Zalety skrętki:
- jest najtańszym medium transmisji (jeśli chodzi o cenę metra, bez uwzględniania dodatkowych urządzeń),
- wysoka prędkość transmisji (do 1000Gb/s),
- łatwe diagnozowanie uszkodzeń,
- łatwa instalacja,
- odporność na poważne awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczęściej tylko jeden komputer),
- jest akceptowana przez wiele rodzajów sieci,

Wady skrętki:
- mała odporność na zakłócenia (skrętki nie ekranowanej),
- niska odporność na uszkodzenia mechaniczne - konieczne jest instalowanie specjalnych listew naściennych itp.