SprawdŸ czy strona WWW która odwiedzisz nie zawiera wirusów
Użyj VirusTotalSprawdŸ Swój komputer. Użyj ESET Online Scanner