Instalacja Androida na dysku twardym


Pierwszą rzeczą, jaką ujrzymy, to menu bootowania Androida x86.


Wybierz opcję instalacji, aby kontynuować. Następnie należy wybrać pierwszą opcję w menu, czyli partycję naszego dysku twardego.Na kolejnym ekranie, za pomocą klawiszy strzałek na klawiaturze, należy wskazać opcję New, a następnie nacisnąć klawisz Enter.Teraz wybierz Primary i wciśnij Enter.


Kolejny krok, to wybranie pozycji Bootable i naciśnięcie klawisza Enter. Dzięki temu partycja zostanie ustawiona jako startowa. Wszystko powinno wyglądać jak na zrzucie poniżej:


Wszystko gotowe? Jeśli tak, to wybierz Write do zapisania zmian na dysku. Dla potwierdzenia wpisz słowo yes i naciśnij klawisz Enter.


Po zapisaniu zmian, co może potrwać kilka minut, przejdź strzałkami do opcji Quit i potwierdź ją klawiszem Enter, aby powrócić do instalacji Androida x86. Teraz wybierz utworzoną partycję i potwierdź ją klawiszem Enter.


Następnie potwierdź formatowanie dysku


Teraz wybierz system plików ext3, który zwykle używany jest przez system Android.


Po sformatowaniu dysku wybierz pozycję Yes, żeby potwierdzić instalację boot loadera GRUB.


Również zatwierdź wybór przyciskiem Yes instalację katalogu systemowego z uprawnieniami do odczytu i zapisu.


Instalacja potrwa kilka minut. Po zakończeniu uruchom system Android.System został zainstalowany, teraz potwierdź chęć zresetowania komputera. Wybierz polecenie Reboot i zatwierdź je klawiszem Enter.

GOTOWE !!
TOP
POWRÓĆ