Powróć
Podstawowe komendy wiersza poleceń konsoli odzyskiwania :

Bootcfg
edycja pliku boot.ini odpowiedzialnego za start systemu.
Parametry polecenia
bootcfg /add: dodanie instalacji windows,
bootcfg /rebuild: odbudowa i wyszukanie systemu na dysku,
bootcfg /default: standardowy plik boot.ini
bootcfg /list: wyszukuje aktualnie zainstalowanych systemów operacyjnych na dysku.

-Chkdsk
za pomoca tego polecenia można sprawdzić dysk na obecność błędów(bad sektorów).

Diskpart
tworzenie i edycja partycji
dokładna instrukcja obsługi tego programu http://technet2.microsoft.com/windowsserve…5.mspx?mfr=true

-Expand
wypakowuje pliki spakowane na płycie Windows XP.

-Fixboot
zapisuje nowy sektor rozruchowy na partycji np. po uszkodzeniu spowodowanym instalacją drugiego systemu operacyjnego.

-Fixmbr
naprawia sektor mbr dysku.

-Format
formatuje dysk lub sama partycje
np format C:


System Windows XP naprawiamy po najczęściej występujących awariach programowych:

- Jeżeli podczas uruchamiania systemu występuje błąd dot. braku jakiegoś pliku systemowego zapisujemy jego nazwę oraz typ i uruchamiamy konsole odzyskiwania.
w celu skopiowania lub podmienienia pliku stosujemy polecenie expand
np. brak pliku lub uszkodzenie explorer.exe
piszemy expand X:i386explorer.ex_ C:Windows
lub brak lub uszkodzenie pliku NTLDR
cd C:
copy X:i386ntldr
gdzie X- napęd z płytą instalacyjną Windowsa.

- Windows nie chce się uruchomić poprawnie np. po deinstalacji Linuxa(pojawia się wtedy Grub lub LiLo, który często uniemożliwia uruchomienie Windowsa), pojawia się menu wyboru systemu nawet gdy jeden został całkowicie usunięty z dysku) lub uległ uszkodzeniu sektor rozruchowy dysku. Wpisujemy:
fixmbr [enter]
fixboot[enter]


- Komunikat o braku lub uszkodzeniu pliku boot.ini
Wpisujemy:
bootcfg /rebuild lub bootcfg /default

Pozostałe komendy wiersza poleceń
Cls – czyści wiersz poleceń,
Copy – umożliwia kopiowanie plików np. copy c:a.txt d:
Delete lub Del – kasuje plik,
Dir – to polecenie każdy zna
Mkdir – tworzy katalog np. mkdir C:a
Rename – zmiana nazwy pliku lub folderu np. rename c:a b (zmieni nazwę folderu z a na b),
Type – wyświetla plik tekstowy.