Powróć

Kolejne fazy pracy Programu Eset Online Scanner

1. Okno początkowe programu


2. Wybór typu skanowania


3. Wybór wykrywania zagrożeń4. Przygotowani skanowania i aktualizacja modułów zagrożeń


5. Proces skanowania zasobów komputera


6.Podsumowanie skanowania