Naprawa uruchamiania Windows z użyciem Bootrec.exe

Gdy używasz środowiska odzyskiwania (Windows RE) do rozwiązywania problemów związanych z uruchamianiem, najpierw spróbuj użyć opcji Naprawa systemu podczas uruchomienia w oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu . Jeśli to nie rozwiąże problemu lub jeśli musisz ręcznie rozwiązywać dodatkowe problemy, należy użyć narzędzia Bootrec.exe. Ten artykuł zawiera informacje o jak używać narzędzia Bootrec.exe w środowisku odzyskiwania systemu Windows do rozwiązywania następujących problemów w systemie Windows Vista lub Windows 7: Narzędzie Bootrec.exe umożliwia także rozwiązywanie problemów z błędem w pliku danych konfiguracji rozruchu systemu Windows brakuje wymaganych informacji .

Jak uruchomić narzędzie Bootrec.exe

Aby uruchomić narzędzie Bootrec.exe, zacznij od uruchomienia środowiska Windows RE:
  1. Umieść nośnik systemu Windows Vista lub Windows 7 w stacji dysków DVD, a następnie uruchom komputer. Po wyświetleniu monitu naciśnij dowolny klawisz.
  2. Wybierz język, czas, walutę, klawiaturę lub metodę wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  3. Kliknij opcję Napraw komputer.
  4. Wybierz system operacyjny, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  5. W oknie dialogowym Opcje odzyskiwania systemu kliknij polecenie Wiersz polecenia.
  6. Wpisz Bootrec.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.
Uwaga ! Aby uruchomić komputer z dysku DVD systemu Windows 7 lub Windows Vista, komputer musi być skonfigurowany do uruchamiania z dysku DVD. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, proszę znaleźć odpowiednie informacje w dokumentacji dostarczonej z komputerem lub skontaktować się z producentem komputera.

Narzędzie Bootrec.exe obsługuje następujące opcje. Użyj opcji, która jest odpowiednia do danej sytuacji.

/FixMbr

Ta opcja powoduje zapisanie MBR kompatybilnego z Windows 7 lub Windows Vista na partycję systemową. Nie powoduje zastąpienia istniejącej tabeli partycji. Użyj tej opcji, gdy konieczne jest rozwiązanie problemów z uszkodzonym MBR, lub gdy trzeba usunąć niestandardowy kod z MBR.

/FixBoot

Ta opcja zapisuje nowy sektor rozruchowy na partycji systemowej przy użyciu sektora rozruchowego zgodnego z systemem Windows Vista lub Windows 7. Użyj tej opcji, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

/ScanOs

Ta opcja umożliwia skanowanie wszystkich dysków w poszukiwaniu instalacji zgodnych z systemem Windows Vista lub Windows 7. Wyświetla także wpisy, które aktualnie nie są w magazynie danych konfiguracji rozruchu (ang. BCD). Użyj tej opcji, gdy istnieją instalacje systemu Windows Vista lub Windows 7, które nie są wyświetlane w menu Menedżera rozruchu.

/RebuildBcd

Ta opcja umożliwia skanowanie wszystkich dysków w poszukiwaniu instalacji zgodnych z systemem Windows Vista lub Windows 7. Ponadto umożliwia wybranie instalacji, które mają być dodane do magazynu BCD. Użyj tej opcji, gdy konieczne jest pełne odbudowanie magazynu BCD.

Uwaga ! Narzędzie Bootrec.exe rozwiązuje problemy związane z błędem "Brak Bootmgr". Jeżeli przebudowywanie magazynu BCD nie rozwiąże problemu uruchamiania, można dodatkowo wyeksportować i usunąć magazyn BCD, oraz spróbować ponownie uruchomić tę opcję. W ten sposób, upewniamy się, że magazyn BCD jest całkowicie przebudowany.

Aby to zrobić, wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia środowiska Windows RE:

Naprawa boot sectora

Źródło: www.kielceserwis.pl