Powróć
Aby być załogowanym jako użytkownik SYSTEM należy:

z menu start wybrać opcje uruchom ( WIN+R ), wpisujemy cmd następnie w wierszu poleceń wpisujemy:

at hh:min /interactive "cmd.exe"

(gdzie hh wpisujemy godzinę dwucyfrową, gdzie min to minuty , ustalamy w ten sposób kiedy ma być uruchomiony wiersz poleceń) i klikamy enter.

Następnie należy nacisnąć alt+ctrl+delete by uruchomić menadżera systemu Windows, wybieramy zakładkę procesy, a następnie z listy zaznaczamy explorer.exe i zakończamy go.

Teraz czekamy aż pojawi się wiersz poleceń. Gdy się uruchomi wpisujemy explorer.exe i jesteśmy zalogowani jako system. Mamy teraz większe uprawnienia od Administratora czyli całkowity dostęp do systemu .
Działa na XP ale nie na Windows 2000.