Powróć

Usuwanie Hasła logowania użytkownika Windows 8/7/XP

Windows 8

1. W celu usunięcia hasła logowania należy wcisnąć jednocześnie dwa klawisze – klawisz WIN oraz klawisz z literką R. Po wciśnięciu tej kombinacji pojawi się nam okno takie jak poniżej.Następnie wpisujemy polecenie, które widać na powyższym zrzucie ekranu. Po zatwierdzeniu pojawi się nam kolejne okno, w którym odhaczamy ptaszka przy opcji: „aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło”. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku zastosuj.

Po kliknięciu zastosuj pojawi się okno, w którym musimy wpisać dotychczasowe hasło logowania do Windows 8. Po wpisaniu i zatwierdzeniu podczas kolejnego uruchamiania systemu operacyjnego użytkownik nie będzie już musiał wpisywać hasła.Windows XP

1. Użyj : WIN + R
2.wpisz polecenie: regedit
3. znajdź klucz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinlogonTam zmieniasz:
4. Zedytuj go wg schematu:
DefaultUserName, na twoją nazwę użytkownika
DefaultPassword, na twoje hasło
AutoAdminLogon, na 1
5. Zamkinj i uruchom ponownie Windows

Pamietaj, że od tego momentu komputer nie będzie cię już prosić o hasło podczas uruchamiania.
Co wiąże się z mniejszym bezpieczeństwem Twojego konta uzytkownika.