Jak zabezpieczyć hasłem foldery z dokumentami w Windows 7?

Współdzielisz komputer, na którym przechowujesz ważne pliki lub dokumenty firmowe?
Być może obawiasz się, że Twoje dziecko przypadkowo usunie zawartość wybranych folderów? Jeśli tak, to najprościej będzie zabezpieczyć określone foldery hasłem. Wbrew pozorom nie jest to takie proste zadanie, dlatego w poniższym poradniku pokazujemy krok po kroku, jak zabezpieczyć hasłem foldery z dokumentami na komputerze z zainstalowanym systemem Windows 7. Istnieje wprawdzie bogaty wybór programów do nadawania haseł, jednak często są to darmowe rozwiązania, które nie zawsze oferują pełną ochronę – np. w przypadku ewentualnego ataku cyberprzestępców.

Jak tego dokonać zobacz poniżej

1. W pierwszej kolejności musimy utworzyć folder, który planujemy zabezpieczyć hasłem.
2. Wewnątrz folderu klikamy prawym przyciskiem myszy, przechodzimy do zakładki "Nowy", a następnie wybieramy Dokument tekstowy.
3. Nowo utworzony dokument otwieramy klikając dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, a następnie wklejamy następujący ciąg poleceń:

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== W TYM MIEJSCU WPISJEMY HASŁO goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully
goto End
:End

4. Należy zwrócić uwagę na pogrubioną w tekście część "W TYM MIEJSCU WPISUJEMY HASŁO" – zamiast tej linijki wpisujemy wybrane przez nas hasło.
5. Teraz pozostaje nam zapisać plik - wybieramy "Plik", następnie "Zapisz jako". W typie plików wybieramy "Wszystkie pliki" i koniecznie nadajemy mu nazwę locker.bat
6. Jako typ pliku wybieramy „Wszystkie pliki”, a jako nazwę wpisujemy locker.bat.
7. Przechodząc do folderu, który chcemy zabezpieczyć, zauważymy, że pojawiła się tam nowa komenda o nazwie "Locker". Uruchamiamy ją, po czym utworzy się nowy folder prywatny, który będzie zabezpieczony hasłem. Teraz wystarczy już tylko przerzucić do niego wszystkie ważne dokumenty i pliki.
8. Kiedy już przeniesiemy pliki, po raz kolejny otwieramy "Locker". Pojawi się zapytanie, czy chcemy zamknąć folder i zabezpieczyć go utworzonym hasłem. Aby potwierdzić, klikamy klawisz Y, a następnie Enter i gotowe.
9. Po zamknięciu folderu zostanie on ukryty, dzięki czemu osoby niepowołane go nie usuną. Aby ponownie go otworzyć, klikamy w "Locker", a następnie podajemy dodane hasło i potwierdzamy przyciskiem Enter.
Powyższa metoda może wydać się na początku nieco skomplikowana, jednak w przypadku pracy na legalnej wersji systemu operacyjnego Windows 7 mamy pewność, że osoby niepowołane nie otrzymają dostępu do ważnych dokumentów.