Hasła zapisane w przeglądarkach są dostępne w poziomu przegladarki pod adresem:
Opera: opera://settings/passwords
Chrome: chrome://settings/passwords


W ustawieniach dostepne sa funkcjonalności: Eksport hasła, Kopiowanie hasła, Edycja hasła i Usunięcie hasła.

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowników wyłączono opcję importu haseł z pliku.
Jednak możliwe jest czasowe włacznie opcji importu np po reinstalacji systemu operacyjnego lub zmianie komputera.

Włączenia opcji importu możliwe jest przez ustawienia przegladarki normalnie niedostępne dla użytkownika. Są to tzw "flags".


"flags" dostępne są z poziomu przegladarki pod adresem:
Opera: opera://flags
Chrome: chrome://flags/

UWAGA !!
Zmiany w "flags" mają ogromy wpływ na działanie przegladarki, a niewłaściwe ustawione spowodują jej niedziałanie.Aby odblokować import haseł należy po wyświetleniu zakladki "Experiments" wykonać:

Po zaimpotrowaniu haseł należy przywróć domyślne ustawienia "flags"

Powróć