Powróć

1. Bootujemy z DVD lub Pendriva.

2. Wybieramy na "Napraw", potem "Dalej" i narzędzie odzyskiwania "Wiersz polecenia".

3. Z Wiersza polecenia wpisujemy copy c:\windows\system32\sethc.exe c:\, by wykonać kopię pliku sethc.exe. Wciskamy enter.

Następnie copy c:\windows\system32\cmd.exe c:\windows\system32\sethc.exe, by zastąpić plik sethc.exe plikiem cmd. Wciskamy Enter, potwierdzamy tak.

Klikamy na Uruchom ponownie.

4. Po restarcie, na ekranie logowania, wciskamy pięć razy shift. Pokazuje się okno Wiersza polecenia. By zresetować hasło, wpisujemy net user Agnieszka alamakota, gdzie Agnieszka to nasza nazwa użytkownika, a alamakota – nowe, wymyślone przez nas hasło. Wciskamy enter.

Możemy już zalogować się do systemu na nasze konto, podając nowe hasło.