Powróć

Resetowanie hasła za pomocą dysku instalacyjnego Windows i wiersza polecenia

Najpierw zmień kolejność rozruchu w BIOSie, aby nadać priorytet CD/DVD. Aby wejść do systemu BIOS, naciśnij F1, F2, F8 lub inny klawisz funkcyjny (może się on różnić na różnych komputerach). Włóż dysk podczas uruchamiania systemu Windows.

Po rozpoczęciu instalacji kliknij Shift+F10, aby uruchomić wiersz polecenia.

Zastąp plik "utilman.exe" plikiem "cmd.exe", zanim to zrobisz, zrób kopię pliku "utilman.exe", aby móc go później przywrócić.
Wpisz następujące polecenie: "move d:\windows\system32\utilman.exe d:\windows\system32\utilman.exe.bak"

Uwaga: Jeśli mówi, że system nie może znaleźć pliku utilman.exe, system Windows prawdopodobnie nie znajduje się na dysku D.
Wypróbuj inną literę dysku. Po wprowadzeniu pierwszego wiersza naciśnij klawisz Enter,
aby kontynuować i wpisz następujące polecenie: "copy d:\windows\system32\cmd.exe d:\windows\system32\utilman.exe".

Po zakończeniu wyjmij swój dysk DVD z systemem Windows. Zrestartuj system Windows, wpisując "wpeutil reboot" i naciskając klawisz Enter.

Na stronie logowania kliknij ikonę "Menedżer narzędzi" po prawej stronie.

Zastąpiliśmy Menedżera narzędzi za pomocą wiersza polecenia (cmd.exe), więc to on powinien się otworzyć zamiast Menedżera narzędzi.
Aby zresetować hasło, wpisz polecenie: "net user test /add”, a potem "net localgroup administratorzy test /add "
W ten sposób utworzysz konto nowego uzytkownika i nadasz mu prawa administratora.
Możesz też poleceniem "net user nazwa_uzytkownika hasło_uzytkownika" zastąpić nową nazwą starą nazwę konta i nowym hasłem stare hasło.

Na koniec wyjdź z wiersza polecenia "Exit" zrestartuj system i wprowadź nowe hasło. To wszystko!


Żródła:

www.chntpw.com/reset-forgotten-windows-10-password

www.pcrisk.pl/blog/8829-jak-przywroci-zapomniane-haso-w-windows-10