Instalacja Windows 7 (8)

Do instalacji niezbędny jest bootowalny nośnik źródłowy - DVD lub Pendrive.
Krok 1 - wybór języka


Krok 2 - rozpoczecie instalacji


Krok 3 - Wybor wersji systemu ( jeśli jest taka mozliwość)


Krok 4 - Akceptacja Llicencji Microsoft windows


Krok 5 - Wybór trybu instalacji


Krok 6 - Wybór partycji na której będzie zainstalowany system Windows
          Jeśli jest to partycja, na ktorej wcześniej był zainstalowany system Windows to poprzednia wesja zostanie przesunieta do nowego folderu Windows.old.
          Jesli partycja ma zostać sformatowana na nowo, to należy kliknąc "Opcje zaawansowane" i wybrać "Formatuj".
          Jeśli jest to dysk bez żadnych partycji, to instalator automatycznie utworzy wymaganie partycje i dokona formatowania partycji systemowej.
          Po kliknięciu "Dalej" nastąpi instalacja systemu.

POWRÓĆ